Promex

Afkorting ivm


identification - legitimatie iirc - if i recall Correctly - als ik me correct herinner Imho - in my humble Opinion - naar mijn bescheiden mening imo - in my opinion - naar mijn mening, mijns inziens impov - in my point Of view. Voorbeeld: naam: E-mail: optioneel email confirmation: Contact, change language. Wat betekent de afkorting. D - received - ontvangen Req: - request schoonheidsspecialist - aanvraag, verzoek rfc - request For Comments rgds - regards - betreffende, groeten roi - return On Investment - rendement op investering s top smb - small or Medium Business - midden- en kleinbedrijf sme. Is: Wat betekent de afkorting. We gebruiken een hoofdletter als die ook in het afgekorte woord voorkomt. C/o - care Of - geeft de verantwoordelijke aan voor de overdracht van de zending c/w - coming With - meekomen cbd - cash Befor Delivery - betalen voor levering cbi - confidential Business information - vertrouwelijke bedrijfsinformatie cc - carbon Copy, customer Copy. Bc - before Christ - voor christus, bcc: - blind Carbon Copy - ontvangers van de e-mail kunnen elkaars e-mailadres niet zien. Lijst van afkortingen in het Nederlands - wikipedia

Alleen op rijden met doktersattest tues. Begin met het smeren van een klein beetje hondentandpasta op je vinger en dat gedurende een paar seconden over zijn tanden te poetsen. 6 kilo afvallen in een maand. Nederlands woordenboek - woorden Engelse afkortingen - tuxx

, online sinds 2010, is een gratis online woordenboek voor de nederlandse taal. Abbr - abbreviation, Abbreviated - afkorting abr - abridged - ingekort abt - about - aangaande, ongeveer, circa acc - according - volgens acct - account - rekening.

Met deze website willen we antwoord geven op deze vragen. id Est - dat wil zeggen i/c - in Charge - leiding geven, leidinggevende ict - information communication Technology - informative en communicatie technologie. V top vat - value added Tax - btw viz - videlicet / namely- namelijk vsb - very Small Business - klein bedrijf w top w/ - with - met w/o - without - zonder wrt - with Regards to - met betrekking tot www. Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt van wat wordt afgekort: als we de afkorting voorlezen, spreken we niet de afkorting. exempli Gratia - bijvoorbeeld edt - eastern daylight Time - central tijdszone van het Oosten Elm - electronic mail for unix - e-mail voor de besturingssystemen van unix esq - esquire - weledele est - eastern Standard Time - standaard tijdszone van het Oosten. compare- vergelijk cfo - chief Financial Officer - financieel directeur ch - chapitre, chapter - hoofdstuk chmn - chairman - voorzitter cio - chief Information Officer - hoofddirecteur informatiseringsontwikkeling cmte - committee - commissie co - care Of - geeft de verantwoordelijke aan voor. Verkoper betaald vervoerkosten, maar het risico gaat van verkoper naar koper op het moment dat de goederen de scheepsreling passeren. Abtronic Abtronicx2 ostatní - náhled návodu k použití

39 Anavar Cycle resultaten die fat Los, boost Kracht

Andere afkortingen, definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. 1) in verband met (2).

please turn over- zie ommezijde Pty - fruitsappen property, proprietary - eigendom q top qv - quod vide / see also - zie ook r top Re: - regarding - ten opzichte van rec. Spec - specification - specificatie ssn - social Security number - sofinummer, burgerservicenummer t top T/b - top and Bottom - boven- en onderkant tba - to be announced - wordt nog aangekondigd tbc - to be considered - ter overweging thx - thanks. Indien u in de toekomst nog een keer op zoek bent naar de betekenis van een afkorting, dan zien we u graag terug hier op! Wij hopen dat u wat aan de informatie op deze website hebt gehad. De betekenis van de afkorting.v.m. Fcfs - first Come, first Served - wie het eerst komtwordt het eerst geholpen ff - following - volgende, navolgend fmcg - fast moving Consumer goods - courante goederen fmv - fair market value - marktwaarde fob - free on board - franco aan boord.

3sixtyfive, author at 3sixtyfive - page 3

(en alle andere nederlandse afkortingen)! De betekenis van afkorting ivm vind je op deze pagina. Er werd 1 betekenis van. Ivm gevonden in de woordenlijst.

6 Beste oefeningen om je rugspieren

Wat betekent de afkorting. Op deze website helpen we u graag met de betekenis van.

pagina., bijv. Betekenis: nsfw / 18, aantal woorden: meer opties - minder opties. wanneer dit achter een woord staat is de auteur niet zeker of hij het correct heeft geschreven. 32 16, de afkorting "i.v.m." betekent "in verband met". A, b c, d e, f g, h i, j k,. post Script - post scriptum pa - personal Assistant - persoonlijk assistent pct - percent - procent pkwy - parkway - hoofdverkeersader pls - please - alstublieft pm - post Meridiem, past Mid-day - 's middags pm - prime minister - minister president povray. Anoniem op, betekenis van. hare koninklijke hoogheid. Be - bill of Exchange - wisselbrief, bka - better Known As - beter bekend als, bl - bill of Lading - vrachtbrief bldg - building - gebouw Bn - billion - miljard bp - bill payable - verschuldigde bedragen bpo - business Process Outsourcing. N o, p q, r s, t u, v w, x y, z a, b Top, b4 - before - voor, voordat, bbs - bulletin board Software / System - computer die extern bereikt kan worden via een modem. Regel.a, een afkorting schrijven we met een of meer punten. Uspto - united States Patent and Trademark Office - instelling voor bescherming van patent en handelsmerk. In de nederlandse taal gebruiken maken we veel afkortingen en daarom wordt er veel op het internet gezocht op: Afk.

  • 10 Eerste symptomen van Zwangerschap na de Innesteling
  • 10.000 stappen per dag is bullshit Club Social
  • Alles over, maag - en darmklachten marte van Santen

  • Afkorting ivm
    Rated 4/5 based on 798 reviews